wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.build_template_part_block_variations › WordPress Function

Odn/a
Przestarzałyn/a
build_template_part_block_variations ( Brak parametrów )
Powrót:
  • (array) Array containing the block variation objects.
Zdefiniowane na:
Codex:

Returns an array of all template part block variations.Źródło

function build_template_part_block_variations() {
	$instance_variations = build_template_part_block_instance_variations();
	$area_variations     = build_template_part_block_area_variations( $instance_variations );
	return array_merge( $area_variations, $instance_variations );
}