wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów._filter_block_template_part_area › WordPress Function

Od5.9.0
Przestarzałyn/a
_filter_block_template_part_area ( $type )
Dostęp:
  • private
Parametry:
  • (string) $type Template part area name.
    Wymagane: Tak
Powrót:
  • (string) Input if supported, else the uncategorized value.
Zdefiniowane na:
Codex:

Checks whether the input 'area' is a supported value.

Returns the input if supported, otherwise returns the 'uncategorized' value.


Źródło

function _filter_block_template_part_area( $type ) {
	$allowed_areas = array_map(
		static function ( $item ) {
			return $item['area'];
		},
		get_allowed_block_template_part_areas()
	);
	if ( in_array( $type, $allowed_areas, true ) ) {
		return $type;
	}

	$warning_message = sprintf(
		/* translators: %1$s: Template area type, %2$s: the uncategorized template area value. */
		__( '"%1$s" is not a supported wp_template_part area value and has been added as "%2$s".' ),
		$type,
		WP_TEMPLATE_PART_AREA_UNCATEGORIZED
	);
	wp_trigger_error( __FUNCTION__, $warning_message );
	return WP_TEMPLATE_PART_AREA_UNCATEGORIZED;
}