Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów._wp_translate_php_url_constant_to_key ›

Od4.7.0
Przestarzałyn/a
_wp_translate_php_url_constant_to_key ( $constant )
Dostęp:
 • private
Parametry:
 • (int) $constant PHP_URL_* constant.
  Wymagane: Tak
Linki:
Powrót:
 • (string|false) The named key or false.
Zdefiniowane na:
Codex:

Translate a PHP_URL_* constant to the named array keys PHP uses.Źródło

function _wp_translate_php_url_constant_to_key( $constant ) {
	$translation = array(
		PHP_URL_SCHEME  => 'scheme',
		PHP_URL_HOST   => 'host',
		PHP_URL_PORT   => 'port',
		PHP_URL_USER   => 'user',
		PHP_URL_PASS   => 'pass',
		PHP_URL_PATH   => 'path',
		PHP_URL_QUERY  => 'query',
		PHP_URL_FRAGMENT => 'fragment',
	);

	if ( isset( $translation[ $constant ] ) ) {
		return $translation[ $constant ];
	} else {
		return false;
	}
}