Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów._wp_render_title_tag ›

Od4.1.0
Przestarzałyn/a
_wp_render_title_tag ( Brak parametrów )
Dostęp:
  • private
Zdefiniowane na:
Codex:
Dziennik zmian:
  • 4.4.0

Displays title tag with content.Źródło

function _wp_render_title_tag() {
	if ( ! current_theme_supports( 'title-tag' ) ) {
		return;
	}

	echo '<title>' . wp_get_document_title() . '</title>' . "\n";
}