Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów._wp_object_count_sort_cb ›

Od3.1.0
Przestarzałyn/a
_wp_object_count_sort_cb ( $a, $b )
Dostęp:
  • private
Parametry: (2)
  • (object) $a The first object to compare.
    Wymagane: Tak
  • (object) $b The second object to compare.
    Wymagane: Tak
Powrót:
  • (bool) Whether the count value for `$a` is greater than the count value for `$b`.
Zdefiniowane na:
Codex:

Serves as a callback for comparing objects based on count.

Used with uasort().Źródło

function _wp_object_count_sort_cb( $a, $b ) {
	return ( $a->count > $b->count );
}