Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów._wp_menus_changed ›

Od4.9.0
Przestarzałyn/a
_wp_menus_changed ( Brak parametrów )
Dostęp:
  • private
Zdefiniowane na:
Codex:

Handle menu config after theme change.Źródło

function _wp_menus_changed() {
	$old_nav_menu_locations    = get_option( 'theme_switch_menu_locations', array() );
	$new_nav_menu_locations    = get_nav_menu_locations();
	$mapped_nav_menu_locations = wp_map_nav_menu_locations( $new_nav_menu_locations, $old_nav_menu_locations );

	set_theme_mod( 'nav_menu_locations', $mapped_nav_menu_locations );
	delete_option( 'theme_switch_menu_locations' );
}