Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów._remove_qs_args_if_not_in_url ›

Od3.4.0
Przestarzałyn/a
_remove_qs_args_if_not_in_url ( $query_string, $args_to_check, $url )
Dostęp:
 • private
Parametry: (3)
 • (string) $query_string
  Wymagane: Tak
 • (array) $args_to_check
  Wymagane: Tak
 • (string) $url
  Wymagane: Tak
Powrót:
 • (string) The altered query string
Zdefiniowane na:
Codex:

Removes arguments from a query string if they are not present in a URL DO NOT use this in plugin code.Źródło

function _remove_qs_args_if_not_in_url( $query_string, array $args_to_check, $url ) {
	$parsed_url = @parse_url( $url );
	if ( ! empty( $parsed_url['query'] ) ) {
		parse_str( $parsed_url['query'], $parsed_query );
		foreach ( $args_to_check as $qv ) {
			if ( ! isset( $parsed_query[ $qv ] ) ) {
				$query_string = remove_query_arg( $qv, $query_string );
			}
		}
	} else {
		$query_string = remove_query_arg( $args_to_check, $query_string );
	}
	return $query_string;
}