wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów._make_email_clickable_cb › WordPress Function

Od2.3.2
Przestarzałyn/a
_make_email_clickable_cb ( $matches )
Dostęp:
  • private
Parametry:
  • (array) $matches Single Regex Match.
    Wymagane: Tak
Powrót:
  • (string) HTML A element with email address.
Zdefiniowane na:
Codex:

Callback to convert email address match to HTML A element.

This function was backported from 2.5.0 to 2.3.2. Regex callback for make_clickable().


Źródło

function _make_email_clickable_cb( $matches ) {
	$email = $matches[2] . '@' . $matches[3];

	return $matches[1] . "<a href=\"mailto:{$email}\">{$email}</a>";
}