Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów._insert_into_post_button ›

Odn/a
Przestarzały3.5.0
_insert_into_post_button ( $type )
Zdefiniowane na:
Codex:

This was once used to display an 'Insert into Post' button.

Now it is deprecated and stubbed.Źródło

function _insert_into_post_button( $type ) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '3.5.0' );
}