Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów._cleanup_header_comment ›

Od2.8.0
Przestarzałyn/a
_cleanup_header_comment ( $str )
Dostęp:
  • private
Parametry:
  • (string) $str Header comment to clean up.
    Wymagane: Tak
Zobacz:
Powrót:
  • (string)
Zdefiniowane na:
Codex:

Strip close comment and close php tags from file headers used by WP.Źródło

function _cleanup_header_comment( $str ) {
	return trim( preg_replace( '/\s*(?:\*\/|\?>).*/', '', $str ) );
}