Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_user_dashboard_widgets ›

Od3.1.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'wp_user_dashboard_widgets', array()
Parametry:
  • (string[]) $dashboard_widgets An array of dashboard widget IDs.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the list of widgets to load for the User Admin dashboard.

Źródło

$dashboard_widgets = apply_filters( 'wp_user_dashboard_widgets', array() );