Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_die_ajax_handler ›

Od3.4.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'wp_die_ajax_handler', '_ajax_wp_die_handler' )
Parametry:
  • (callable) $function Callback function name.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the callback for killing WordPress execution for Ajax requests.

Źródło

$function = apply_filters( 'wp_die_ajax_handler', '_ajax_wp_die_handler' );