Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.site_transient_{$transient} ›

Od4.4.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( "site_transient_{$transient}", $value, $transient )
Parametry: (2)
  • (mixed) $value Value of site transient.
    Wymagane: Tak
  • (string) $transient Transient name.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the value of an existing site transient.

The dynamic portion of the hook name, $transient, refers to the transient name.

Źródło

return apply_filters( "site_transient_{$transient}", $value, $transient );