Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.secure_signon_cookie ›

Od3.1.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'secure_signon_cookie', $secure_cookie, $credentials )
Parametry: (2)
  • (bool) $secure_cookie Whether to use a secure sign-on cookie.
    Wymagane: Tak
  • (array) $credentials { Array of entered sign-on data. @type string $user_login Username. @type string $user_password Password entered. @type bool $remember Whether to 'remember' the user. Increases the time that the cookie will be kept. Default false. }
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters whether to use a secure sign-on cookie.

Źródło

$secure_cookie = apply_filters( 'secure_signon_cookie', $secure_cookie, $credentials );