Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.render_block_data ›

Od5.1.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'render_block_data', $block, $source_block )
Parametry: (2)
  • (array) $block The block being rendered.
    Wymagane: Tak
  • (array) $source_block An un-modified copy of $block, as it appeared in the source content.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the block being rendered in render_block(), before it's processed.

Źródło

$block = apply_filters( 'render_block_data', $block, $source_block );