Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.load-importer-{$importer} ›

Od3.5.0
Przestarzałyn/a
do_action( "load-importer-{$importer}" )
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires before an importer screen is loaded.

The dynamic portion of the hook name, $importer, refers to the importer slug.Powiązane Funkcje: load_template


Powiązane Hooks:

Źródło

do_action( "load-importer-{$importer}" ); // phpcs:ignore WordPress.NamingConventions.ValidHookName.UseUnderscores