Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.install_plugins_table_header ›

Od2.7.0
Przestarzałyn/a
do_action( 'install_plugins_table_header' )
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires before the Plugin Install table header pagination is displayed.

Źródło

do_action( 'install_plugins_table_header' );