Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.embed_site_title_html ›

Od4.4.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'embed_site_title_html', $site_title )
Parametry:
  • (string) $site_title The site title HTML.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the site title HTML in the embed footer.

Źródło

echo apply_filters( 'embed_site_title_html', $site_title );