Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.editable_slug ›

Odn/a
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'editable_slug', $uri, $post )
Zdefiniowane na:
Codex:

This filter is documented in wp-admin/edit-tag-form.php

Źródło

$uri = apply_filters( 'editable_slug', $uri, $post );