Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.doing_it_wrong_trigger_error ›

Od5.1.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'doing_it_wrong_trigger_error', true, $function, $message, $version )
Parametry: (4)
 • (bool) $trigger Whether to trigger the error for _doing_it_wrong() calls. Default true.
  Wymagane: Tak
 • (string) $function The function that was called.
  Wymagane: Tak
 • (string) $message A message explaining what has been done incorrectly.
  Wymagane: Tak
 • (string) $version The version of WordPress where the message was added.
  Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters whether to trigger an error for _doing_it_wrong() calls.

Źródło

if ( WP_DEBUG && apply_filters( 'doing_it_wrong_trigger_error', true, $function, $message, $version ) ) {