Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.dashboard_secondary_link ›

Od2.3.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'dashboard_secondary_link', __( 'https://planet.wordpress.org/' )
Parametry:
  • (string) $link The widget's secondary link URL.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the secondary link URL for the 'WordPress Events and News' dashboard widget.

Źródło

'link'         => apply_filters( 'dashboard_secondary_link', __( 'https://planet.wordpress.org/' ) ),