Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.dashboard_recent_posts_query_args ›

Od4.2.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'dashboard_recent_posts_query_args', $query_args )
Parametry:
  • (array) $query_args The arguments passed to WP_Query to produce the list of posts.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the query arguments used for the Recent Posts widget.

Źródło

$query_args = apply_filters( 'dashboard_recent_posts_query_args', $query_args );