Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.block_editor_preload_paths ›

Od5.0.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'block_editor_preload_paths', $preload_paths, $post )
Parametry: (2)
  • (array) $preload_paths Array of paths to preload.
    Wymagane: Tak
  • (object) $post The post resource data.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Preload common data by specifying an array of REST API paths that will be preloaded.

Filters the array of paths that will be preloaded.

Źródło

$preload_paths = apply_filters( 'block_editor_preload_paths', $preload_paths, $post );