Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.block_editor_no_javascript_message ›

Od5.0.3
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'block_editor_no_javascript_message', $message, $post )
Parametry: (2)
  • (string) $message The message being displayed.
    Wymagane: Tak
  • (WP_Post) $post The post being edited.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the message displayed in the block editor interface when JavaScript is not enabled in the browser.

Źródło

echo apply_filters( 'block_editor_no_javascript_message', $message, $post );