wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.additional_capabilities_display › Filtr WordPress Hooks

Od2.8.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'additional_capabilities_display', true, $profile_user )
Parametry: (2)
  • (bool) $enable Whether to display the capabilities. Default true.
    Wymagane: Tak
  • (WP_User) $profile_user The current WP_User object.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters whether to display additional capabilities for the user.

The 'Additional Capabilities' section will only be enabled if the number of the user's capabilities exceeds their number of roles.

Źródło

$display_additional_caps = apply_filters( 'additional_capabilities_display', true, $profile_user );