Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_using_ext_object_cache ›

Od3.7.0
Przestarzałyn/a
wp_using_ext_object_cache ( $using = null )
Parametry:
  • (bool) $using Whether external object cache is being used.
    Wymagane: Nie
    Domyślny: null
Powrót:
  • (bool) The current 'using' setting.
Zdefiniowane na:
Codex:

Toggle `$_wp_using_ext_object_cache` on and off without directly touching global.Źródło

function wp_using_ext_object_cache( $using = null ) {
	global $_wp_using_ext_object_cache;
	$current_using = $_wp_using_ext_object_cache;
	if ( null !== $using ) {
		$_wp_using_ext_object_cache = $using;
	}
	return $current_using;
}