Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_unslash ›

Od3.6.0
Przestarzałyn/a
wp_unslash ( $value )
Parametry:
  • (string|array) $value String or array of strings to unslash.
    Wymagane: Tak
Powrót:
  • (string|array) Unslashed $value
Zdefiniowane na:
Codex:

Remove slashes from a string or array of strings.

This should be used to remove slashes from data passed to core API that expects data to be unslashed.Źródło

function wp_unslash( $value ) {
	return stripslashes_deep( $value );
}