Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_schedule_delete_old_privacy_export_files ›

Od4.9.6
Przestarzałyn/a
wp_schedule_delete_old_privacy_export_files ( Brak parametrów )
Zdefiniowane na:
Codex:

Schedule a `WP_Cron` job to delete expired export files.Źródło

function wp_schedule_delete_old_privacy_export_files() {
	if ( wp_installing() ) {
		return;
	}

	if ( ! wp_next_scheduled( 'wp_privacy_delete_old_export_files' ) ) {
		wp_schedule_event( time(), 'hourly', 'wp_privacy_delete_old_export_files' );
	}
}