Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_maybe_load_widgets ›

Od2.2.0
Przestarzałyn/a
wp_maybe_load_widgets ( Brak parametrów )
Zdefiniowane na:
Codex:

Determines if Widgets library should be loaded.

Checks to make sure that the widgets library hasn't already been loaded. If it hasn't, then it will load the widgets library and run an action hook.Źródło

function wp_maybe_load_widgets() {
	/**
	 * Filters whether to load the Widgets library.
	 *
	 * Passing a falsey value to the filter will effectively short-circuit
	 * the Widgets library from loading.
	 *
	 * @since 2.8.0
	 *
	 * @param bool $wp_maybe_load_widgets Whether to load the Widgets library.
	 *                  Default true.
	 */
	if ( ! apply_filters( 'load_default_widgets', true ) ) {
		return;
	}

	require_once( ABSPATH . WPINC . '/default-widgets.php' );

	add_action( '_admin_menu', 'wp_widgets_add_menu' );
}