Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_maybe_load_embeds ›

Od2.9.0
Przestarzałyn/a
wp_maybe_load_embeds ( Brak parametrów )
Zobacz:
Zdefiniowane na:
Codex:

Determines if default embed handlers should be loaded.

Checks to make sure that the embeds library hasn't already been loaded. If it hasn't, then it will load the embeds library.Źródło

function wp_maybe_load_embeds() {
	/**
	 * Filters whether to load the default embed handlers.
	 *
	 * Returning a falsey value will prevent loading the default embed handlers.
	 *
	 * @since 2.9.0
	 *
	 * @param bool $maybe_load_embeds Whether to load the embeds library. Default true.
	 */
	if ( ! apply_filters( 'load_default_embeds', true ) ) {
		return;
	}

	wp_embed_register_handler( 'youtube_embed_url', '#https?://(www.)?youtube\.com/(?:v|embed)/([^/]+)#i', 'wp_embed_handler_youtube' );

	/**
	 * Filters the audio embed handler callback.
	 *
	 * @since 3.6.0
	 *
	 * @param callable $handler Audio embed handler callback function.
	 */
	wp_embed_register_handler( 'audio', '#^https?://.+?\.(' . join( '|', wp_get_audio_extensions() ) . ')$#i', apply_filters( 'wp_audio_embed_handler', 'wp_embed_handler_audio' ), 9999 );

	/**
	 * Filters the video embed handler callback.
	 *
	 * @since 3.6.0
	 *
	 * @param callable $handler Video embed handler callback function.
	 */
	wp_embed_register_handler( 'video', '#^https?://.+?\.(' . join( '|', wp_get_video_extensions() ) . ')$#i', apply_filters( 'wp_video_embed_handler', 'wp_embed_handler_video' ), 9999 );
}