wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_find_widgets_sidebar › WordPress Function

Od5.8.0
Przestarzałyn/a
wp_find_widgets_sidebar ( $widget_id )
Parametry:
  • (string) $widget_id The widget ID to look for.
    Wymagane: Tak
Powrót:
  • (string|null) The found sidebar's ID, or null if it was not found.
Zdefiniowane na:
Codex:

Finds the sidebar that a given widget belongs to.Źródło

function wp_find_widgets_sidebar( $widget_id ) {
	foreach ( wp_get_sidebars_widgets() as $sidebar_id => $widget_ids ) {
		foreach ( $widget_ids as $maybe_widget_id ) {
			if ( $maybe_widget_id === $widget_id ) {
				return (string) $sidebar_id;
			}
		}
	}

	return null;
}