Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_embed_excerpt_attachment ›

Od4.4.0
Przestarzałyn/a
wp_embed_excerpt_attachment ( $content )
Parametry:
  • (string) $content The current post excerpt.
    Wymagane: Tak
Powrót:
  • (string) The modified post excerpt.
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the post excerpt for the embed template.

Shows players for video and audio attachments.Źródło

function wp_embed_excerpt_attachment( $content ) {
	if ( is_attachment() ) {
		return prepend_attachment( '' );
	}

	return $content;
}