wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_delete_object_term_relationships › WordPress Function

Od2.3.0
Przestarzałyn/a
wp_delete_object_term_relationships ( $object_id, $taxonomies )
Parametry: (2)
  • (int) $object_id The term object ID that refers to the term.
    Wymagane: Tak
  • (string|array) $taxonomies List of taxonomy names or single taxonomy name.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Unlinks the object from the taxonomy or taxonomies.

Will remove all relationships between the object and any terms in a particular taxonomy or taxonomies. Does not remove the term or taxonomy itself.


Źródło

function wp_delete_object_term_relationships( $object_id, $taxonomies ) {
	$object_id = (int) $object_id;

	if ( ! is_array( $taxonomies ) ) {
		$taxonomies = array( $taxonomies );
	}

	foreach ( (array) $taxonomies as $taxonomy ) {
		$term_ids = wp_get_object_terms( $object_id, $taxonomy, array( 'fields' => 'ids' ) );
		$term_ids = array_map( 'intval', $term_ids );
		wp_remove_object_terms( $object_id, $term_ids, $taxonomy );
	}
}