Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_check_term_meta_support_prefilter ›

Od5.0.0
Przestarzałyn/a
wp_check_term_meta_support_prefilter ( $check )
Parametry:
  • (mixed) $check Skip-value for whether to proceed term meta function execution.
    Wymagane: Tak
Powrót:
  • (mixed) Original value of $check, or false if term meta is not supported.
Zdefiniowane na:
Codex:

Aborts calls to term meta if it is not supported.Źródło

function wp_check_term_meta_support_prefilter( $check ) {
	if ( get_option( 'db_version' ) < 34370 ) {
		return false;
	}

	return $check;
}