Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_caption_input_textarea ›

Od3.4.0
Przestarzałyn/a
wp_caption_input_textarea ( $edit_post )
Parametry:
  • (WP_Post) $edit_post Attachment WP_Post object.
    Wymagane: Tak
Powrót:
  • (string) HTML markup for the textarea element.
Zdefiniowane na:
Codex:

Output a textarea element for inputting an attachment caption.Źródło

function wp_caption_input_textarea( $edit_post ) {
	// Post data is already escaped.
	$name = "attachments[{$edit_post->ID}][post_excerpt]";

	return '<textarea name="' . $name . '" id="' . $name . '">' . $edit_post->post_excerpt . '</textarea>';
}