wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_ajax_meta_box_order › WordPress Function

Od3.1.0
Przestarzałyn/a
wp_ajax_meta_box_order ( Brak parametrów )
Zdefiniowane na:
Codex:

Handles saving the meta box order via AJAX.Źródło

function wp_ajax_meta_box_order() {
	check_ajax_referer( 'meta-box-order' );
	$order        = isset( $_POST['order'] ) ? (array) $_POST['order'] : false;
	$page_columns = isset( $_POST['page_columns'] ) ? $_POST['page_columns'] : 'auto';

	if ( 'auto' !== $page_columns ) {
		$page_columns = (int) $page_columns;
	}

	$page = isset( $_POST['page'] ) ? $_POST['page'] : '';

	if ( sanitize_key( $page ) !== $page ) {
		wp_die( 0 );
	}

	$user = wp_get_current_user();
	if ( ! $user ) {
		wp_die( -1 );
	}

	if ( $order ) {
		update_user_meta( $user->ID, "meta-box-order_$page", $order );
	}

	if ( $page_columns ) {
		update_user_meta( $user->ID, "screen_layout_$page", $page_columns );
	}

	wp_send_json_success();
}