wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.url_is_accessable_via_ssl › WordPress Function

Od2.5.0
Przestarzały4.0.0
url_is_accessable_via_ssl ( $url )
Parametry:
  • (string) $url The URL to test.
    Wymagane: Tak
Powrót:
  • (bool) Whether SSL access is available.
Zdefiniowane na:
Codex:

Determines if the URL can be accessed over SSL.

Determines if the URL can be accessed over SSL by using the WordPress HTTP API to access the URL using https as the scheme.


Źródło

function url_is_accessable_via_ssl( $url ) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '4.0.0' );

	$response = wp_remote_get( set_url_scheme( $url, 'https' ) );

	if ( !is_wp_error( $response ) ) {
		$status = wp_remote_retrieve_response_code( $response );
		if ( 200 == $status || 401 == $status ) {
			return true;
		}
	}

	return false;
}