wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.the_author_nickname › WordPress Function

Od0.71
Przestarzały2.8.0
the_author_nickname ( Brak parametrów )
Zobacz:
Zdefiniowane na:
Codex:

Display the nickname of the author of the current post.Źródło

function the_author_nickname() {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '2.8.0', 'the_author_meta(\'nickname\')' );
	the_author_meta('nickname');
}