wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.shutdown_action_hook › WordPress Function

Od1.2.0
Przestarzałyn/a
shutdown_action_hook ( Brak parametrów )
Dostęp:
  • private
Zdefiniowane na:
Codex:

Runs just before PHP shuts down execution.Źródło

function shutdown_action_hook() {
	/**
	 * Fires just before PHP shuts down execution.
	 *
	 * @since 1.2.0
	 */
	do_action( 'shutdown' );

	wp_cache_close();
}