wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.rest_is_ip_address › WordPress Function

Od4.7.0
Przestarzałyn/a
rest_is_ip_address ( $ip )
Parametry:
  • (string) $ip IP address.
    Wymagane: Tak
Powrót:
  • (string|false) The valid IP address, otherwise false.
Zdefiniowane na:
Codex:

Determines if an IP address is valid.

Handles both IPv4 and IPv6 addresses.


Źródło

function rest_is_ip_address( $ip ) {
	$ipv4_pattern = '/^(?:(?:25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)\.){3}(?:25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)$/';

	if ( ! preg_match( $ipv4_pattern, $ip ) && ! WpOrg\Requests\Ipv6::check_ipv6( $ip ) ) {
		return false;
	}

	return $ip;
}