Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.remove_permastruct ›

Od4.5.0
Przestarzałyn/a
remove_permastruct ( $name )
Parametry:
  • (string) $name Name for permalink structure.
    Wymagane: Tak
Zobacz:
Zdefiniowane na:
Codex:

Removes a permalink structure.

Can only be used to remove permastructs that were added using add_permastruct(). Built-in permastructs cannot be removed.Źródło

function remove_permastruct( $name ) {
	global $wp_rewrite;

	$wp_rewrite->remove_permastruct( $name );
}