Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.register_block_core_tag_cloud ›

Odn/a
Przestarzałyn/a
register_block_core_tag_cloud ( Brak parametrów )
Zdefiniowane na:
Codex:

Registers the `core/tag-cloud` block on server.Źródło

function register_block_core_tag_cloud() {
	register_block_type(
		'core/tag-cloud',
		array(
			'attributes'   => array(
				'taxonomy'   => array(
					'type'  => 'string',
					'default' => 'post_tag',
				),
				'className'   => array(
					'type' => 'string',
				),
				'showTagCounts' => array(
					'type'  => 'boolean',
					'default' => false,
				),
				'align'     => array(
					'type' => 'string',
				),
			),
			'render_callback' => 'render_block_core_tag_cloud',
		)
	);
}