wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.register_block_core_post_author_biography › WordPress Function

Odn/a
Przestarzałyn/a
register_block_core_post_author_biography ( Brak parametrów )
Zdefiniowane na:
Codex:

Registers the `core/post-author-biography` block on the server.Źródło

function register_block_core_post_author_biography() {
	register_block_type_from_metadata(
		__DIR__ . '/post-author-biography',
		array(
			'render_callback' => 'render_block_core_post_author_biography',
		)
	);
}