wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.register_block_core_media_text › WordPress Function

Od6.6.0
Przestarzałyn/a
register_block_core_media_text ( Brak parametrów )
Zdefiniowane na:
Codex:

Registers the `core/media-text` block renderer on server.Źródło

function register_block_core_media_text() {
	register_block_type_from_metadata(
		__DIR__ . '/media-text',
		array(
			'render_callback' => 'render_block_core_media_text',
		)
	);
}