wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.register_block_core_comments_pagination_numbers › WordPress Function

Od6.0.0
Przestarzałyn/a
register_block_core_comments_pagination_numbers ( Brak parametrów )
Zdefiniowane na:
Codex:

Registers the `core/comments-pagination-numbers` block on the server.Źródło

function register_block_core_comments_pagination_numbers() {
	register_block_type_from_metadata(
		__DIR__ . '/comments-pagination-numbers',
		array(
			'render_callback' => 'render_block_core_comments_pagination_numbers',
		)
	);
}