Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.register_block_core_block ›

Odn/a
Przestarzałyn/a
register_block_core_block ( Brak parametrów )
Zdefiniowane na:
Codex:

Registers the `core/block` block.Źródło

function register_block_core_block() {
	register_block_type(
		'core/block',
		array(
			'attributes'      => array(
				'ref' => array(
					'type' => 'number',
				),
			),
			'render_callback' => 'render_block_core_block',
		)
	);
}