Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.post_thumbnail_meta_box ›

Od2.9.0
Przestarzałyn/a
post_thumbnail_meta_box ( $post )
Parametry:
  • (WP_Post) $post A post object.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Display post thumbnail meta box.Źródło

function post_thumbnail_meta_box( $post ) {
	$thumbnail_id = get_post_meta( $post->ID, '_thumbnail_id', true );
	echo _wp_post_thumbnail_html( $thumbnail_id, $post->ID );
}