Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.path_join ›

Od2.5.0
Przestarzałyn/a
path_join ( $base, $path )
Parametry: (2)
  • (string) $base Base path.
    Wymagane: Tak
  • (string) $path Path relative to $base.
    Wymagane: Tak
Powrót:
  • (string) The path with the base or absolute path.
Zdefiniowane na:
Codex:

Join two filesystem paths together.

For example, 'give me $path relative to $base'. If the $path is absolute, then it the full path is returned.Źródło

function path_join( $base, $path ) {
	if ( path_is_absolute( $path ) ) {
		return $path;
	}

	return rtrim( $base, '/' ) . '/' . ltrim( $path, '/' );
}