Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.options_discussion_add_js ›

Od4.2.0
Przestarzałyn/a
options_discussion_add_js ( Brak parametrów )
Zdefiniowane na:
Codex:

Output JavaScript to toggle display of additional settings if avatars are disabled.Źródło

function options_discussion_add_js() {
	?>
	<script>
	(function($){
		var parent = $( '#show_avatars' ),
			children = $( '.avatar-settings' );
		parent.change(function(){
			children.toggleClass( 'hide-if-js', ! this.checked );
		});
	})(jQuery);
	</script>
	<?php
}