Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.js_escape ›

Od2.0.4
Przestarzały2.8.0
js_escape ( $text )
Parametry:
  • (string) $text The text to be escaped.
    Wymagane: Tak
Zobacz:
Powrót:
  • (string) Escaped text.
Zdefiniowane na:
Codex:

Escape single quotes, specialchar double quotes, and fix line endings.

The filter {@see 'js_escape'} is also applied by esc_js().Źródło

function js_escape( $text ) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '2.8.0', 'esc_js()' );
	return esc_js( $text );
}